01.04.2022

ციფრული მმართველობა

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს თანამედროვე ციფრული პროდუქტების საშუალებით შეგიძლიათ ასობით სახელმწიფო სერვისის ელექტრონულად მიღება:

  • my.gov.ge - ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი;
  • roi.gov.ge - ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი;
  • data.gov.ge - ღია მონაცემების პორტალი;
  • tfs.ge - ვაჭრობის ხელშეწყობის სისტემა
  • ციფრული მმართველობის პროექტებთან დაკავშირებული სატრენინგო მომსახურება.